Skip to main content

Nyheter

Glasurits Stefan Ingmyr ska accelerera CV-segmentet – både i och utanför boxen

Glasurits Stefan Ingmyr ska accelerera CV-segmentet – både i och utanför boxen 

Glasurits fokus på CV (Commercial Vehicles) har aldrig varit större. Med Stefan Ingmyr vid ratten, som övergripande ansvarig för Glasurits CV-verksamhet i hela Norden, vill man nu både bredda vägen och öka farten för ett växande affärsområde. Lär känna bilentusiasten och lackspecialisten, som med sina över trettio färgstarka år i branschen ska utveckla Glasurit inom CV-området, med fokus på en lönsam, processbar och hållbar framtid för kunderna och deras verksamheter.

Om Glasurit CV

Glasurit, BASFs premiumlackmärke, är väletablerat som färgleverantör och helhetspartner inom såväl personbil- som lastbilssegmentet, och för både OEM (Original Equipment Manufacturers) och skadelackering. På CV-sidan levererar Glasurit idag färg och lackeringslösningar till en betydande andel tillverkare av lastbilar och bussar och man är samtidigt den rekommenderade färgleverantören för skadelackering hos många CV-skadeverkstäder. Glasurit möter den moderna fordonsindustrins kommersiella krav på både lokal, regional och global nivå och är därför en förstahandspartner till många ledande tillverkare och verkstäder.

Stefan Ingmyr – ny hos Glasurit men gammal i gamet

Nu tar Glasurit nästa steg för att befästa och utveckla sin position som den främsta leverantören till CV-segmentet. Stefan Ingmyr, CV Sales Manager Nordics, ser stora möjligheter att utveckla Glasurit som en lönsam helhetsleverantör i detta viktiga segment: ”På Glasurit vet vi att vi aldrig blir bättre än de resultat våra kunder uppnår ihop med oss. Därför tittar vi hela tiden på hur vi ännu bättre kan knyta ihop våra olika produktsegment och utbud av tjänster, för att hjälpa våra kunder att lyckas ännu bättre. Med dagens kostnadspress, miljöfokus och höga kvalitetskrav som våra kunder ständigt måste möta, är Glasurit den helhetspartner man behöver för att uppnå både lönsamhet och bästa kvalitet, på både kort och lång sikt”, säger Stefan.

En välkommen spetskompetens som kompletterar och vässar Glasurits ställning som ledande CV-partner

Jonas Brick, Country Manager Glasurit, understryker hur Glasurits potential att utveckla CV-segmentets kvalitet, lönsamhet och hållbarhet för kunderna har stärkts ytterligare i och med Stefan Ingmyrs tydliga och övergripande roll: ”I Stefan har vi funnit precis den kompetensprofil och erfarenhet som krävs för att axla denna breda och utvecklande roll. Jag och övriga kollegor på Glasurit i Norden välkomnar Stefan och hans unika kunskap, som redan nu har visat resultat, både internt och hos våra kunder.” Glasurits unika kunskap och mångåriga erfarenhet inom CV-segmentet har med Stefan Ingmyr vid ratten fått ett extra tillskott av högsta kaliber. Stefan startade sin karriär i Volvos färglabb för mer än trettio år sedan och har sedan dess oavbrutet vässat sina djupa och breda färg- och lackkunskaper inom fordonsbranschen, med fokus på lastbilssidan. Med hjälp av den kunskap och erfarenhet som Stefan tillför är Glasurit väl rustade för att hjälpa sina kunder att växa och utvecklas – även på dagens konkurrensutsatta marknad.

Glasurit introducerar Pro4Fleet – en utbudssatsning som ökar kundernas resultat

En del i detta fokus är att Glasurit nu introducerar Pro4Fleet, en satsning som ytterligare knyter samman, samlar och kombinerar de produkter och tjänster som finns inom såväl personbil-, lastbil-, industri- eller OEM-segmentet och utifrån alla dessa skräddarsyr de lösningar som är bäst anpassade för varje enskild kund. ”Med Pro4Fleet vill vi tänka och agera utanför boxen, för att nå allra bästa resultat i den”, säger Stefan, och fortsätter: ”Den största skillnaden kunderna kommer märka är att vi nu, i och med Pro4Fleet-satsningen, kan ta avstamp i ett ännu bredare och större utbud och kunnande och därmed kan ge våra kunder en ännu bättre service och support, ett större, mer skräddarsytt utbud och kostnadseffektiva lösningar som möter dagens och framtidens miljö- och kvalitetskrav.”

Glasurit – den bästa lackpartnern även för CV-segmentet

En av de största fördelarna med att välja Glasurit för refinishändamål är att alla produkter redan är testade och godkända av de olika lastbilstillverkarna, exempelvis Scania, Volvo, Mercedes och MAN. Detta gör att man kan använda samma Glasuritlack vid refinish som man använt vid OEM-lackeringen. Den stora kunskapen som finns hos Glasurit är ett tungt vägande skäl vid val av lackpartner, t.ex. när det gäller att uppnå samma kulörresultat på olika substrat. Detta är något som ställer extra höga krav på de forskare och kemister som ska hitta en universallösning som fungerar både i färglabbet och i verkligheten och det har lett till att flera kunder i CV-segmentet valt Glasurit, om och om igen.

”Det är tryggt att veta att Glasurit har denna unika kompetens”, säger Stefan och tillägger spetsfundigt: ”If you can’t beat them, join them!”

Det flexibla Glasuritsystemet effektiviserar alla processer – processbarhet är ett ledord

En av anledningarna att Glasurit blir den mest lönsamma partnern är den unika flexibiliteten i färg-och lacksystemen, den s.k. processbarheten, som gör att man med färre produkter kan åstadkomma mer. I praktiken innebär detta t.ex. att man kan använda samma färger/lacker vid OEM-lackering som till skadelackering. Detta sparar viktig processtid och ger ett bättre resultat, både avseende kvalitetsegenskaper och lönsamhet för verkstaden. Glasurit har också sedan länge ett omfattande miljöfokus där redan nuvarande standarder ligger långt över rådande krav. Detta innebär att man redan nu kan framtidssäkra både produkter och processer och inte behöver byta system när miljökraven succesivt ökar. En betydande fördel.

Ett branschledande team av vassa Glasuritexperter till kundernas tjänst

De erfarna och uppskattade Glasuritmedarbetarna i respektive nordiskt land kommer även fortsättningsvis att vara de som är främst på plats ute hos kunderna och ta hand om support, lösningar och processoptimering. ”Jag ser också fram emot att snart i större utsträckning besöka våra kunder”, säger Stefan.