Skip to main content

Zacieki

Opis

Krople lub zgrubienia lakieru w kształcie fali na pionowych powierzchniach.

Läuferbildung

Przyczyny

  1. Za wolny utwardzacz/ rozcieńczalnik.
  2. Za niska lepkość materiału.
  3. Materiał lakierniczy lub podłoże zbyt zimne.
  4. Zbyt mokra aplikacja.
  5. Nadmierna grubość warstw.
  6. Za krótkie czasy odparowania.
  7. Pistolet prowadzony za blisko powierzchni.
  8. Za duża dysza.
  9. Nieprawidłowe prowadzenie pistoletu.
Läuferbildung
2fache Vergrößerung

ZAPOBIEGANIE

Dopasuj materiał, pistolet i technikę aplikacji do warunków w warsztacie. Jeżeli to potrzebne, umyj pistolet i użyj mniejszej dyszy.

NAPRAWA

Po całkowitym wysuszeniu lakieru usuń zaciek, szlifując go ręcznie papierem na klocku lub na mokro. Im drobniejszy papier, tym mniejsze będzie naruszenie powłoki i łatwiejsze polerowanie. Spoleruj powierzchnię preparatem Glasurit 562-1602 i wykończ środkiem do polerowania na wysoki połysk.