Skip to main content

Warzenie

Opis

Pęcznienie i unoszenie się dolnych warstw powłoki podczas aplikacji nowej powłoki lakieru. Problem może wystąpić podczas lakierowania lub schnięcia.

Anbeizen

PRZYCZYNY

  1. Zbyt długi czas schnięcia dla aplikacji „mokre na mokre” produktów 2K (faza żelu)
  2. Nakładanie niewłaściwych produktów renowacyjnych na podłoża wrażliwe na działanie rozpuszczalników (NC/TPA) lub aplikacja zbyt grubych warstw
  3. Zbyt mała grubość powłok izolacyjnych (nałożonych zbyt cienko lub zeszlifowanych w zbyt dużym stopniu)
  4. Powłoki wykonane na podłożu nie zostały dobrze wysuszone.
ANBEIZEN
20-krotne powiększenie

ZAPOBIEGANIE

  1. Przestrzegać zalecanych przerw na odparowanie.
  2. Przeprowadzać test wrażliwości na działanie rozpuszczalników oraz stosować zalecaną technologię lakierowania.
  3. Zachować zalecaną grubość powłok lakierowych.
  4. W razie potrzeby podłoże poddać ponownemu suszeniu (np. pod promiennikiem IR).

NAPRAWA

Wyszlifuj wadliwą powłokę do „zdrowej” powierzchni. Powłokę odbudować przy użyciu zalecanych lakierów podkładowych i nawierzchniowych.