Skip to main content

Utrata przyczepności

Opis

Utrata przyczepności może się uwidaczniać na dwa sposoby – jako całkowita utrata przyczepności całej powłoki do podłoża lub brak przyczepności poszczególnych warstw do siebie.

HAFTUNGSVERLUST

Przyczyny

  1. Utrata przyczepności może wystąpić w następujących przypadkach:
  2. substancje osłabiające przyczepność (np. silikon, oleje, smary, woski, rdza, pozostałości po szlifowaniu itp.) nie zostały dokładnie usunięte z podłoża
  3. nałożono podkład, który jest nieodpowiedni dla danego podłoża
  4. podłoże zostało niedostatecznie wyszlifowane lub nie zostało wyszlifowane w ogóle
  5. podkład lub lakier bazowy nałożono zbyt cienko lub aplikacja była sucha
  6. nie zachowano warunków schnięcia.
Haftungsverlust
10-krotne powiększenie
Haftungsverlust
Odwrotna strona złuszczonej powłoki usuniętej z wyszlifowanego aluminium (z resztkami utlenionego materiału), 50-krotne powiększenie
Haftungsverlust
Odwrotna strona złuszczonej powłoki usuniętej ze zgrubnie wyszlifowanej karoserii (z resztkami metalu i pyłu), 50-krotne powiększenie

ZAPOBIEGANIE

Aby zapobiec utracie przyczepności powłoki do podłoża, należy zawsze stosować podkład właściwie dobrany do podłoża (np. aluminium, tworzywo sztuczne). Podkład należy aplikować według zaleceń zawartych w karcie technicznej. Nie nakładać aplikować zbyt grubych warstw. Starannie oczyść podłoże przed nałożeniem materiału lakierniczego.

NAPRAWA

Usunąć wszystkie powłoki o niskiej przyczepności. Dokładnie wyszlifować i oczyścić podłoże. Powłokę odbudować przy użyciu zalecanych lakierów podkładowych i/lub nawierzchniowych.