Skip to main content

Test wrażliwości na działanie rozpuszczalników

Informacje i wskazówki dotyczące wykonania testu wrażliwości na działanie rozpuszczalników

Przed rozpoczęciem procesu renowacji zaleca się przeprowadzenie testu wrażliwości powłoki na działanie rozcieńczalników. Test przeprowadza się w miejscu przeszlifowanym, w którym odsłonięte są wszystkie warstwy, które mogą być wrażliwe na działanie rozpuszczalników.

POWŁOKI, KTÓRE MOGĄ BYĆ WRAŻLIWE NA DZIAŁANIE ROZPUSZCZALNIKÓW TO:

 • Lakiery termoplastyczne (TPA)
 • Lakiery nitrocelulozowe
 • Nieutwardzone żywice syntetyczne
 • Powłoki lakiernicze OEM wrażliwe na działanie rozpuszczalników

JAK PRZEPROWADZIĆ TEST:

Po szlifowaniu nasączyć szmatkę środkiem Glasurit 352-50 lub -91 i przetrzeć szlifowaną powierzchnię. Jeżeli stwierdzono, że którakolwiek warstwa pęcznieje, rozpuszcza się lub klei się, oznacza to, że jest ona wrażliwa na działanie rozpuszczalników.

Porady i wskazówki

NAPRAWIAJĄC TEGO RODZAJU POWŁOKĘ, NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA NASTĘPUJĄCE KWESTIE:

 • Szlifowanie powinno być wykonywane papierem o drobniejszym ziarnie i na większym obszarze niż zazwyczaj.
 • Nie należy aplikować podkładu poliestrowego na krawędziach rozszlifowanej powłoki. Lepiej jest pozostawienie gołej blachy pomiędzy końcówką powłoki a podkładem.
 • Nakładać szpachlę/podkład i lakier nawierzchniowy wyłącznie cienkimi warstwami. Między nakładaniem warstw należy pozwolić na dobre odparowanie.
 • Nie stosować aplikacji „mokre na mokre”.
 • Suszyć przy użyciu promiennika na podczerwień (wyjątek: podłoża TPA).
 • Wykonywać wyłącznie odpowiednie dla danego podłoża czynności wykończeniowe.
 • W miejscach, w których powłoka wrażliwa na działanie rozpuszczalników jest zbyt gruba, należy usunąć ją do gołej blachy.
 • Jeśli powłoka lakierowa wykazuje bardzo dużą wrażliwość na działanie rozcieńczalników, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac renowacyjnych należy ją całkowicie usunąć aż do gołej blachy.