Skip to main content

Tabela temperatur

Temperatura robi różnicę

KTÓRE UTWARDZACZE I ROZCIEŃCZALNIKI NALEŻY ZASTOSOWAĆ W PRZYPADKU LAKIERÓW NAWIERZCHNIOWYCH ORAZ LAKIERÓW BEZBARWNYCH 2K PU? Tabela temperatur w sposób jasny i klarowny wyjaśnia, które produkty mogą być stosowany w danych przedziałach temperatur.

Zestawienie produktów (utwardzacza i rozcieńczalnika) można zmienić w zależności od temperatury i wielkości lakierowanego elementu. Utwardzacze i rozcieńczalniki podane poniżej dla różnych przedziałów temperatur dotyczą ponownego lakierowania całych powierzchni. W przypadku naprawy pojedynczych elementów, koniecznie należy dobrać odpowiednie połączenie produktów podane dla kolejnego niższego przedziału temperatur. Należy przestrzegać aktualnych kart z danymi technicznymi!

Temparaturtabelle