Skip to main content

Słaba siła krycia

Opis

Przebijanie podłoża. Plamy na starej powłoce lub szpachli nie są zakryte lakierem nawierzchniowym.

Przyczyny

  1. Niedopasowanie koloru lakieru do koloru podłoża
  2. Słaba siła krycia koloru (np. brak mocnego pigmentu metalicznego)
  3. Zbyt duże rozcieńczenie lakieru nawierzchniowego
  4. Lakier nawierzchniowy nie został odpowiednio wymieszany przed nałożeniem
  5. Zbyt cienkie warstwy nałożonego lakieru

ZAPOBIEGANIE

  1. Podłoże musi być równomierne, szczególnie podczas aplikacji kolorów półprzeźroczystych kolorów (efekt perłowy w systemie trójwarstwowym).
  2. Do kolorów słabo kryjących stosować Glasurit 285-95 HS Tintable (patrz ilustracja powyżej). Opcjonalnie można użyć również szpachli podkładowej/szpachlówki odpowiednio dopasowanej do lakieru nawierzchniowego, np. czarną szpachlę Glasurit 285-55 HS VOC zmieszaną z białą szpachlą 285-65 HS lub używając metody aplikacji „mokre na mokre” – ciemnoszarą szpachlę Glasurit 285-39 VOC niewymagającą szlifowania zmieszaną z białą szpachlą 285-38 VOC.
  3. Dokładnie zmieszać lakier nawierzchniowy oraz dodać zalecaną ilość rozcieńczalnika.
  4. Aplikować warstwy o odpowiedniej grubości, zachowując właściwe czasy schnięcia (grubość warstwy dla kolorów jednolitych – 50-70 µm, dla metalicznych – 15-25 µm).

NAPRAWA

Po wyschnięciu zeszlifować warstwę całkowicie i nałożyć nową.