Skip to main content

Podrdzewienie

Opis

Uszkodzenie lakieru w postaci nieregularnego wybrzuszenia powierzchni lakieru, kształtem przypominającego pęcherz.

Unterrostung

Przyczyny

  1. Mechaniczne uszkodzenia powłoki lakierowej (np. odpryski spowodowane uszkodzeniem kamieniami, rysy), umożliwiające dotarcie wilgoci do warstw leżących niżej lub do gołej blachy
  2. Nieodpowiednie przygotowanie powierzchni metalowej do lakierowania Złe oczyszczenie (patrz również opis wady „Pęcherzenie") Niedokładne oczyszczenie podłoża z rdzy lub opiłków metalu powstających podczas szlifowania
  3. Wykwity rdzy, np. na nowo zeszlifowanych lub piaskowanych powierzchniach
  4. Niewłaściwe wypełnienie dziur lub brak wypełnienie (perforacje rdzy)
Unterrostung
Unterrostung verursacht durch Handschweiß
Unterrostung
Unterrostung an einem Nietkopf
Unterrostung
Lackfilmrückseite mit starken Unterrostungen, 20fache Vergrößerung

ZAPOBIEGANIE

  1. Natychmiast naprawić uszkodzoną powłokę lakieru.
  2. Dokładnie oczyścić powierzchnie metalową środkiem Glasurit 360-4. Usunąć rdzę poprzez zeszlifowanie do gołej blachy. Wszystkie spawy zacynować.
  3. Bezzwłocznie zagruntować wszystkie szlifowane powierzchnie.
  4. Odizolować i zabezpieczyć wszystkie powierzchnie zgodnie z zaleceniami.

NAPRAWA

Usunąć powłokę wraz ze rdzą z uszkodzonej powierzchni (poprzez szlifowanie, ściągnięcie, piaskowanie). Oczyścić powierzchnię ponownie środkiem Glasurit 360-4 do podłoży metalowych oraz zmywacz silikonu i wosku Glasurit 541-5. Powłokę odbudować przy użyciu zalecanych lakierów podkładowych i nawierzchniowych.