Skip to main content

Pękanie powłoki

Opis

Pęknięcia lub rysy w powłoce lakieru powstałe wskutek naprężenia mechanicznego. W przypadku poważniejszych uszkodzeń powierzchnia z tworzywa sztucznego może również ulec pęknięciu. Problem ten zazwyczaj dotyczy elementów miękkich i elastycznych (np. spoilerów tylnych z poliuretanu).

Rissbildung

PRZYCZYNY

  1. Użycie niedostatecznej ilości środka uelastyczniającego Glasurit 522-111 lub jego brak
  2. Zbyt duża grubość całkowita powłoki.
Rissbildung
2-krotne powiększenie

ZAPOBIEGANIE

  1. Ilość dodawanego środka uelastyczniającego Glasurit 522-111 Softface Additive uzależniona jest od tego, czy mamy do czynienia z tworzywem twardym (sztywnym), czy miękkim (elastycznym). Tworzywa miękkie wykonane są z pianki poliuretanowej (np. tylne spoilery) i dają się wgniatać pod naciskiem kciuka. Wszystkie inne tworzywa sztuczne klasyfikowane są jako tworzywa twarde (sztywne). Zasadniczo konieczna jest elastyfikacja warstw podkładu wypełniającego, lakieru bazowego oraz bezbarwnego. Plastyfikator nie jest wymagany w przypadku dwuwarstwowych lakierów bazowych.
  2. Twarde/sztywne tworzywa sztuczne: Przed dodaniem utwardzacza i rozcieńczalnika najpierw należy wymieszać lakier nawierzchniowy/bezbarwny w proporcji objętościowej 4:1 ze środkiem 522-111. Lakiery nawierzchniowe/bezbarwne zgodne z wymogami w zakresie LZO nie wymagają stosowania środka uelastyczniającego 522-111.
  3. Miękkie/elastyczne tworzywa sztuczne: Przed dodaniem utwardzacza i rozcieńczalnika najpierw należy wymieszać lakier nawierzchniowy/bezbarwny w proporcji objętościowej 2:1 ze środkiem 522-111. Przed dodaniem utwardzacza i rozcieńczalnika należy wymieszać lakier nawierzchniowy/bezbarwny zgodny z wymogami w zakresie LZO w proporcji objętościowej 4:1 ze środkiem 522-111. Uwaga: Najpierw dodawać dodatek 522-111 a następnie utwardzacz zgodnie z zalecanymi proporcjami.
  4. Zachować zalecaną grubość powłoki lakierowej.

NAPRAWA

Jeżeli to możliwe, należy usunąć spękaną powłokę mechanicznie, a następnie nałożyć nową zgodnie z Systemem Renowacyjnym S3. Nie stosować środków zdzierających powłokę, gdyż mogą one uszkodzić tworzywo sztuczne!