Skip to main content

Pękanie powłoki

Opis

Pęknięcia lakieru różnej długości i głębokości.

Rissbildung

Przyczyny

 1. Nieprawidłowa technologia lakierowania powłok termoplastycznych (np. bezpośrednie zastosowanie szpachli poliestrowej, podkładu reaktywnego lub żywic syntetycznych bezpośrednio na powłoce TPA), co powoduje rozmiękczanie powłoki termoplastycznej
 2. Niedostateczne utwardzenie odbudowanej powłoki (użycie zbyt małej ilości utwardzacz lub jego brak)
 3. Zastosowanie niewłaściwej technologii lakierowania:
  • Podkład pokryty lakierem poliestrowym
  • Lakier syntetyczny lub nitrocelulozowy został w zbyt krótkim czasie poddany poprawkom
 4. Pęknięcia na częściach z tworzyw sztucznych:
 5. zob. opis „Wady lakierowaniu tworzyw sztucznych
 6. Wystawienie na mocne promieniowanie UV, ekstremalne wahania temperatur
 7. Zbyt krótki czas schnięcia przy nakładaniu lakieru „mokre na mokre”
 8. Zbyt duża grubość całkowita powłoki.
Rissbildung
2fache Vergrößerung

ZAPOBIEGANIE

 1. Dostosować technologię lakierowania do rodzaju podłoża.
 2. Stosować prawidłowe ilości utwardzacza.
 3. Używać odpowiedniego systemu lakierniczego.
 4. Stosować plastyfikatory (patrz opis „Wady w lakierowaniu tworzyw sztucznych”).
 5. W przypadku użycia aktualnych lakierów renowacyjnych Glasurit nie są znane żadne przypadki tworzenia się pęknięć.
 6. Zachować zalecane czasy schnięcia.
 7. Sprawdzić stan powłoki lakierowej oraz grubość starej powłoki, a następnie, jeżeli jest to konieczne, zeszlifować ją lub całkowicie usunąć.

Uwaga: W przypadku starszych modeli samochodów, wykonać operacje renowacji lakieru dla powłok wrażliwych na działanie rozpuszczalników. System S 1a do samochodów klasycznych.

NAPRAWA

Zeszlifować do „zdrowej” powłoki. Powłokę odbudować przy użyciu zalecanych lakierów podkładowych i nawierzchniowych.