Skip to main content

Pęcznienie

Opis

Bardzo powolne odparowanie pozostałości rozpuszczalników ze świeżej powłoki lakierowej. Powoduje to pęcznienie lub zapadanie lakieru na dużych powierzchniach. Proces ten może prowadzić do utraty połysku, a miejscowo również do odznaczania się naprawianego miejsca (zob. opis „Odznaczanie się naprawianego miejsca”).

PRZYCZYNY

  1. Zbyt krótki czas schnięcia i/lub za gruba warstwa szpachli lub całej powłoki lakierowej
  2. Powierzchnie pokryte szpachlą są zbyt cienkie lub nie są dostatecznie zaizolowane
  3. Pęcznienie powłok wrażliwych na działanie rozpuszczalników
  4. Nieodpowiednia ilość utwardzacza zmieszanego ze szpachlą i wypełniaczem
  5. Niewłaściwie dobrana technologia lakierowania podłoża TPA
Beifallen
Warstwa szpachli, która "siadła" Skala 1:1
Beigefallen
Obszar "siadania" powłoki Skala 1:1

ZAPOBIEGANIE

  1. Zachować zalecaną grubość powłok lakierowych i czas schnięcia. Suszyć pod promiennikiem podczerwieni, dzięki czemu zapobiegniemy pęcznieniu powłoki, gdy głębsze warstwy wyschną jako pierwsze.
  2. Zastosować warstwę izolacyjną o odpowiedniej grubości (ok. 50 µm).
  3. Przed lakierowaniem należy wykonać test wrażliwości na działanie rozpuszczalników przy użyciu rozcieńczalników akrylowych i/lub nitrocelulozowych. Ostrożnie zeszlifować ostre krawędzie oraz powierzchnie między naprawianymi obszarami (szpachla papierem o gradacji P80/P150, podkład z P240 wg wytycznych kart technicznych). Nie stosować szpachli na starej powłoce wrażliwej na działanie rozpuszczalników (pozostawić powierzchnię przejściową gołej blachy). Szpachlę nakładać cienkimi warstwami (w celu izolacji). Zapewnić dłuższe czasy odparowywania między nakładaniem kolejnych warstw. Używać produktów zawierających łagodne rozpuszczalniki (np. szpachle wodorozcieńczalne).
  4. Utrzymywać zalecane proporcje mieszania.

NAPRAWA

Dokładnie zeszlifować wadliwe miejsca. Powłokę odbudować przy użyciu zalecanych lakierów podkładowych i/lub nawierzchniowych.