Skip to main content

Pęcherzenie

Opis

Podczas wilgotnej pogody małe ilości pary wodnej są absorbowane przez powłokę i odparowują, gdy wilgotność się zmniejszy (zjawisko osmozy). Jest to zjawisko normalne i nie ma wpływu na prawidłowo wykonaną powłokę. Jednak niewłaściwa aplikacja podkładu powoduje powstawanie na powierzchni cząstek o właściwościach higroskopijnych (sole). Przy zwiększonej wilgotności powietrza powodują one miejscową koncentrację roztworu soli, który podnosi lakier, co uwidacznia się w postaci pęcherzyków. Pęcherzyki mogą mieć różną wielkość i kształt. Mogą różnić się też pod względem zagęszczenia. Mogą tworzyć się zarówno między warstwami powłoki, a także pod całą powłoką lakierową. Podczas suchej pogody pęcherze zazwyczaj znikają.

Blasenbildung

Przyczyny

  1. Powierzchnia, która ma być lakierowana (szpachla, goła blacha itp.) nie została dokładnie oczyszczona. Zanieczyszczenia wynikające z pozostałości soli, pochodzące np. z brudnej wody pozostałej po szlifowaniu na mokro lub z ludzkiego potu, zostały pozostawione na podłożu przed lakierowaniem. Kształt pęcherza może wskazywać na konkretną przyczynę powstania wady (pęcherz w kształcie kropli = pozostałość po niestarannym wytarciu podłoża, odcisk = ślady po dłoniach lub palcach).
  2. Mokre szlifowanie produktów poliestrowych bez zachowania odpowiedniego czasu odparowania wody przed nakładaniem podkładów i lakierów nawierzchniowych.
Blasenbildung
10-krotne powiększenie
Blasenbildung
"Obrazu z mikroskopu elektronowego: kryształki soli w otwartym pęcherzu. 100-krotne powiększenie."

ZAPOBIEGANIE

  1. Dokładnie oczyścić powierzchnie, które będą lakierowane, używając czystej wody użytkowej. Wodę do zmywania elementów i do szlifowania na mokro zmieniać regularnie, szczególnie w zimie, kiedy na karoseriach naprawianych samochodów zalega sól. Następnie (w zależności od podłoża) oczyścić powierzchnię środkiem Glasurit 700-1, Glasurit 541-5 lub Glasurit 360-4.
  2. Produktów poliestrowych nie należy szlifować na mokro. Stosować wyłącznie metodę szlifowania na sucho.

NAPRAWA

Wyszlifuj wadliwą powłokę do „zdrowej” powierzchni. Powłokę odbudować przy użyciu zalecanych lakierów podkładowych i nawierzchniowych.