Skip to main content

Odznaczanie się naprawianego miejsca

Opis

Widoczne odznaczanie się/odwzorowanie starej powłoki na powierzchni lakieru lub szpachli lub pasty szpachlowej.

Przyczyny

  1. Niedostateczne wysuszenie wypełniacza i/lub pasty szpachlowej
  2. Warstwa wrażliwa na działanie rozpuszczalników na przeszlifach w starej powłoce. Obszary przejść między warstwami w starej powłoce, między szpachlą a starą powłoką lub między starą powłoką a blachą nie zostały dostatecznie dokładnie przeszlifowane
  3. Podkłady fabryczne wrażliwe na działanie rozpuszczalników nałożone na nowe elementy
  4. Niewłaściwa ilość utwardzacza
  5. Niedostatecznie zaizolowane przeszlifowania przy użyciu warstw lakierów podkładowych/bezbarwnych (pęcznienie podkładu)

ZAPOBIEGANIE

  1. Zachować zalecane czasy schnięcia. Suszyć pod promiennikiem podczerwieni, dzięki czemu naprawiane miejsce nie będzie odznaczać się, gdy głębsze warstwy wyschną jako pierwsze.
  2. Przed lakierowaniem należy wykonać test wytrzymałości przy użyciu rozcieńczalników akrylowych i/lub nitrocelulozowych. Ostrożnie zeszlifować powierzchnie przejściowe między naprawianymi obszarami (szpachla papierem o gradacji P80/P150, podkład – P240 wg wytycznych kart technicznych). Nie stosować szpachli na starej powłoce wrażliwej na działanie rozpuszczalników (pozostawić powierzchnię przejściową gołej blachy). Szpachlę nakładać cienkimi warstwami (w celu izolacji). Zapewnić dłuższe czasy odparowywania między nakładaniem kolejnych warstw. Używać produktów zawierających łagodne rozpuszczalniki (np. szpachlę wodorozcieńczalną Glasurit 76-1K).
  3. Utrzymywać zalecane proporcje mieszania.
  4. Odizolować warstwy przeszlifowanego lakieru podkładowego podkładem.

NAPRAWA

Dokładnie zeszlifować wadliwe miejsca. Powłokę odbudować przy użyciu odpowiednich lakierów podkładowych i/lub nawierzchniowych.