Skip to main content

IDENTYFIKACJA WAD LAKIERNICZYCH

Informacje na temat METODY IDENTTYFIKACJI WAD POPRZEZ PRZESZLIFOWANIE

PRZESZLIFOWANIE POWŁOKI

Przeszlifowanie jest prostym sposobem identyfikacji oraz wyboru najlepszej metody naprawy niektórych wad powłoki lakierowej. Na powierzchni przeszlifowanej dobrze widoczne są różne warstwy istniejącej powłoki. Dzięki temu można zidentyfikować użyty materiał, kolejność, w jakiej nakładano warstwy. Można ponadto ocenić przybliżoną grubość każdej z warstw. Metoda ta ułatwia również określenie błędów w aplikacji powłok. W tym celu uszkodzoną powierzchnię szlifuje się do gołej blachy.

Można tego dokonać przy użyciu papieru ściernego o gradacji P240. Drugi krok to przeszlifowanie tego samego obszaru za pomocą papieru o mniejszej gradacji np. P600 na mokro. Na koniec aby ocenić stan powierzchni przejściowych między nałożonymi powłokami oraz efekty pośredniego szlifowania powierzchnię należy lekko spolerować.

Durchschliffmethode
Durchschliffmethode

Do jakiego rodzaju wad można używać tej metody?

Metody przeszlifowania można użyć w celu oceny następujących rodzajów wad powłok lakierowych:

  • Pęcherzenie (zob. również informacje „Pęcherzenie”) Pęcherze są widoczne jako różnokolorowe plamy na kolejnej warstwie. Powstają w wyniku podniesienia się warstwy lakieru nawierzchniowego.
  • Pękanie powłoki (zob. również opis wady „Pękanie powłoki”) Głębokość pęknięcia można łatwo ocenić metodą przeszlifowania. Na wadliwą powłokę przed przeszlifowaniem nałożyć puder lub tusz kontrolny (wetrzeć środek do szczeliny i pozostawić do wyschnięcia).
  • Uwięzienie rozpuszczalników/gazowanie (zob. również opis wady „Uwięzienie rozpuszczalników/gazowanie”) Ten rodzaj wady jest często mylony z wtrąceniami kurzu i nie zawsze jest łatwy do identyfikacji. Objawami wady są niewielkie wgłębienia w powłoce.
  • Kratery (zob. również opis wady „Kratery”) Kratery to płaskie wgłębienia w starej powłoce lub na powierzchni nowej powłoki. Powstanie kraterów może się wiązać również ze słabą rozlewnością lakieru na podłożu.
  • Dziurki (zob. również opis wady „Dziurki w powłoce”) Dziurki powstają w wyniku uwięzienia rozpuszczalnika lub wskutek porów powstałych w podłożu.
  • Ślady po szlifowaniu/zacieki: Ślady po szlifowaniu pojawiają się w postaci kolorowych rys w powłoce lakieru. Wzór i wielkość śladu wskazują na metodę szlifowania użytą podczas naprawy (szlifowanie ręczne lub maszynowe).
  • Liczba warstw lakieru w starej powłoce: W wyniku szlifowania widoczne stają się warstwy lakieru kształtem przypominające słoje drewna. Dzięki tej metodzie istnieje możliwość dokładnego stwierdzenia liczby warstw lakieru na samochodzie oraz prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka przeciążenia powłoki kolejną warstwą.