Skip to main content

Glasurit 5S dla Twojego warsztatu

Wydajność miejsca pracy na wyższym poziomie

System 5S na dużą skalę wdrożono po raz pierwszy na liniach produkcyjnych japońskich producentów pojazdów, a producenci stosują ten system do dziś jako podstawę stałego podnoszenia jakości, kontroli kosztów i przepływu pracy.

Glasurit 5 S für Ihre Werkstatt - Logo

Pięć kroków do wydajnego środowiska pracy

Pięć japońskich słów tworzy ścieżkę do zoptymalizowanego środowiska pracy:

  1. Seiri: Selekcja
  2. Seiton: Systematyka
  3. Seiso: Sprzątanie
  4. Seiketsu: Standaryzacja
  5. Shitsuke: Samodyscyplina
Glasurit 5 S für Ihre Werkstatt - Sicherheit
Glasurit 5 S für Ihre Werkstatt - Lager

Tak to działa

Chcesz się zmierzyć z tematem stanowisk przygotowawczych, mieszalni czy wózka narzędziowego? Czy magazyn części zamiennych lub recepcja nie wymagają optymalizacji? W każdym z tych przypadków metoda 5S jest dobrym rozwiązaniem.

Krok 1: Spotkanie przygotowawcze
Z konsultantem Glasurit wyznaczysz cele 5S. Dobrze jest też przygotować się do kroku 2.

Krok 2: Obszar optymalizacji
Osoby pracujące w danej strefie sprzątają i optymalizują stanowiska robocze (zazwyczaj w ciągu 1 dnia). Pamiętaj, że tego dnia nie będzie można w normalny sposób korzystać z tych stanowisk.

Krok 3: Wdrażanie nawyków
Wspólnie z konsultantem Glasurit stworzysz standardy i plan kontroli mający na celu długoterminowe utrzymanie osiągniętego poziomu czystości i porządku.

Krok 4: Uzupełnienie
Po kilku tygodniach lub miesiącach wspólnie z konsultantem Glasurit sprawdzisz, czy obszar, na którym wdrożono usługę 5S wciąż jest utrzymywany w założonym stanie. Jeżeli tak, możesz przypuszczać, że uda się to przez kolejne lata.

Chcesz wiedzieć więcej? Twój konsultant Glasurit z przyjemnością z Tobą porozmawia.

Skontaktuj się z nami teraz!

Glasurit 5 S für Ihre Werkstatt - Lackiererei
Glasurit 5 S für Ihre Werkstatt - Fahrzeuge
Glasurit 5 S für Ihre Werkstatt - Lackierzubehör
Glasurit 5 S für Ihre Werkstatt - Werkzeug