Skip to main content

PRODUKTDETALJER

Glasurit Koaguleringspulver 700-7

Glasurit Koaguleringspulver 700-7

Fordeler:

  • 700-7 Koaguleringspulver brukes til å utfellefaste stoffer fra vannet som brukes til å rengjøre arbeidsredskapene som brukes med vannbaserte produkter.
  • Når de koagulerte stoffene er skilt fra kan den klare, vandige vesken brukes igjen til forrengjøring av sprøytepistoler, som til sist skylles med rent vann fra springen.
Efficiency Made in Germany
Shop

ProFit med Glasurit:

Se vårt brede utvalg av innovative lakkprodukter og systemer i Glasurit e-Shop - skinnenede resultater og raske og effektive resultater.

TIL E-SHOP
Forhandler

Her finner du alle offisielle forhandlerne som distribuerer våre Glasurit-produkter.

Spørsmål?

Har du spørsmål til våre produkter eller tjenester? Ta gjerne kontakt med oss via vårt kontaktskjema.

Kontakt
Har du spørsmål om dette produktet?
Få svar
Beskrivelse

Glasurit Koaguleringspulver 700-7

Ved bruk av vannbaserte produkter som for eksempel:
Glasurit® Serie 90 Baselakk, Metallic/Tette farger
Glasurit® 176-72 1K Grunnfyller
Glasurit® 1109- Steinsprut- og understellsbeskyttelse
Glasurit® 1109- Teksturlakk
bør vannet som brukes til rengjøring av verktøy samles i egnede beholdere. Disse beholderne må ikke komme i kontakt med løsemidler. Bruk av 700-7 Koaguleringspulver: Tilsett 2 eller 3 skjeer 700-7 Koaguleringspulver (ca. 75 g) per ca. 10 liter avløpsvann (spre pulveret for å fordele partiklene jevnt og for å maksimere effektiviteten) og omrør kort. Etter kort tid begynner de faste stoffene å koagulere, og kan da separeres fra vesken med et filter, for eksempel gjennom filtermatter eller egnede siler (med en maskestørrelse på ca. 80-100 mikron). Når forurensingskonsentrasjonen i avløpsvannet er veldig høy (f.eks. når vannet ikke er klart etter ca. 1 minutter), tilsettes med 700-7 Koaguleringspulver. Det er ingen risiko for overdosering med 700-7. Den koagulerte massen må kastes på samme måte som løsemiddelbaserte lakkrester. Det klare vannet kan slippes ut i det offentlige kloakksystemet underlagt lokale reguleringer. Dersom du er usikker sør du kontakte lokale myndigheter.

Glasurit Koaguleringspulver 700-7
Noter
  • 700-7 Koaguleringspulver brukse til å utfelle faste stoffer fra vannet som brukes til rengjøring av verktøy som brukes i prosesser med vannbaserte produkter.
  • Når de faste stoffene har koagulert og er fjernet fra vesken, kan vannet brukes igjen til forrengjøring av sprøytepistolene inne disse skylles i rent vann fra springen.
Support

TRENGER DU HJELP MED DETTE PRODUKTET?

På vår supportplattform Glasurit Know-How finner du svar på spørsmålene dine angående dette og alle andre Glasurit-produkter.

IKKE MEDLEM AV GLASURIT KNOW-HOW?
SØK OM EN GRATIS KONTO I DAG.

Flere produkter fra produktsortimentet

Events