Skip to main content

Product detail

Glasurit 90-IC-440 Interiør lakksystem Metallic/Solide/Perlseeffekt

Glasurit 90-IC-440 Interiør lakksystem Metallic/Solide/Perlseeffekt

Benefits:

Efficiency Made in Germany
Shop

ProFit med Glasurit:

Se vårt brede utvalg av innovative lakkprodukter og systemer i Glasurit e-Shop - skinnenede resultater og raske og effektive resultater.

TIL E-SHOP
Forhandler

Her finner du alle offisielle forhandlerne som distribuerer våre Glasurit-produkter.

Spørsmål?

Har du spørsmål til våre produkter eller tjenester? Ta gjerne kontakt med oss via vårt kontaktskjema.

Kontakt
Beskrivelse

Glasurit 90-IC-440 Interiør lakksystem Metallic/Solide/Perlseeffekt

Glasurit 90-IC-440 Interiør lakksystem Metallic/Solide/Perlseeffekt
Noter
  • Blandeformler med 90-IC 440 mikselakk og miksebaser er tilgjengelige for å dekke hele spekteret med farger som som trengs i bilindustrien.
  • Underlag/forbehandling: Løsemiddelbestandig gammel lakk, e-coatede underlag, Glasurit 285- eller 801-grunnfyllere/fyllere
  • Rengjør underlaget med 700-1 / slip med P400 - P500 / rengjør igjen med 700-1.
  • For e-coatede overflater som er vanskelige å nå er det nok å rengjøre med 700-1.
  • Grunn bare metallflater med Glasurit 183-70. Blandeformler som inneholder 90-M5, 93-E3, 11-E vannbaserte blandebaser eller blandebasekonsentratene 80-M kan ikke brukes med 90-IC 440.
Support

Do you need help with this product?

On our support platform Glasurit Know-How you'll find all the answers to your questions regarding this and every other Glasurit product.

Not a member of Glasurit Know-How?
Apply for your free account today.