Skip to main content

News

Skolene velger Eco Balance produktene

Med Eco Balance produktene kan skolene bidra til reduserte CO2 utslipp. På denne måten kan de samtidig vise sin miljøvennlige profil.

-Glasurit har alltid samarbeidet tett med billakkeringslinjene på landet videregående skoler, forteller Alf Mikal Myrland, Partner Manager/KAM hos BASF. Helt fra den første lærersamlingen ble avholdt i Lyngdal i 1989 har Glasurit vært en aktiv medspiller i gjennomføringen. Både når det gjelder teori og praktisk arbeid. Den gangen var det bare 7 videregående skoler med billakkeringslinje. I dag er det mellom 22 og 23 skoler som har denne linjen. De langt fleste av dem bruker lakkprodukter fra BASF. Det ligger i kortene at skolene vil bruke mest mulig miljøvennlige produkter. Derfor ble man, på siste lærersamling, enig om at man skulle ta i bruk Eco Balance produktene i undervisningen.

-Dagens unge er opptatt av helse, miljø og sikkerhet (HMS), forteller Eivind Holstein, faglærer i billakkering ved Færder videregående skole i Tønsberg. I alle år har HMS vært en viktig del av undervisningen. Generelt er skolene veldig helse- og miljøbevisste. Elevene er drillet i sikkert arbeid og bruk av verneutstyr. På miljøsiden er det særlig riktig behandling av farlig avfall som har stått i fokus. Bærekraftig utvikling har kommet mer og mer i fokus de siste årene. Derfor er den nye lakkeringskabinen så vel som hele skolen varmet opp med fjernvarme. Her på billakkeringslinjen på Færder er 5 av 11 elever jenter. Det virker som jentene er mer miljøbevisste enn gutta. Holdninger smitter imidlertid over. I dag tror jeg alle ser frem til å ta i bruk de miljøvennlige Eco Balance produktene. All omtalen av klimaproblemene gjør nok at elevene føler at de er med på å redusere CO2 utslippene.

Eco Balance produktene bringer biomasse og fornybar energi inn i produksjon av billakkprodukter. Produktene har en betydelig andel løsemidler som er produsert med utgangspunkt i biomasse. Biomasse er en fellesbetegnelse på rester fra trær, planter, gjødsel, skogsavfall etc., etc. I teorien kan alt organisk avfall brukes som biomasse. Løsemidlene er eksakt de samme som de med fossilt opphav. De har imidlertid annet og mer bærekraftig utgangspunkt. Mye av energien som brukes i produksjon av lakkproduktene kommer også fra biomasse og andre bærekraftige energikilder. På denne måten bidrar Eco Balance produktene til å redusere billakkeringsbransjens fossile fotavtrykk.