Skip to main content

Juridiske merknader og databeskyttelse

Ansvarsfraskrivelse – juridiske merkander

 1. Nettstedet drives av BASF og alle rettigheter dertil eies av BASF.
 2. Nettstedet som er tilgjengelig og programvaren som er tilgjengelig på dette nettstedet, blir gitt til brukeren "som det er", og er uten garantier eller representasjoner av noe slag (uttrykt eller underforstått) og uten noen form for ansvar i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov.  Med unntak av forsettlig forsømmelse, er BASF ikke ansvarlig for eventuelle skader som er forårsaket av eller i forbindelse med bruken av nettstedet. Under ingen omstendigheter er BASF ansvarlig for, og frasier seg ethvert ansvar for, eventuelle indirekte skader, tilfeldige skader eller følgeskader og spesielle skader som er forårsaket av, eller i forbindelse med, bruken av dette nettstedet.
 3. Eventuell produktinformasjon eller annen informasjon publisert via nettstedet er gitt med utgangspunkt i den kunnskap det har vært mulig for BASF å hente inn. All denne informasjonen skal imidlertid ikke, så langt lovlig tillatt, skape noen garanti eller representasjon av noe slag eller noe som helst ansvar for BASF og er ikke ment å forhindre bruker i å gjennomføre egne undersøkelser og tester.
 4. Sikkerhetsdatabladene som er publisert via nettstedet, er kun gitt som informasjon og innebærer ingen ansvar. Av tekniske årsaker kan sikkerhetsdatabladene som vises på nettsiden ikke garantere å være de mest oppdaterte versjonene til enhver tid. Derfor skal kun de sikkerhetsdatabladene som gis skriftlig være gyldig for det formål å oppfylle informeringsforpliktelsene som er nedfelt i EUs kjemikalieforordning REACH.  Sikkerhetsdatabladene som er publisert via nettstedet kan ikke føre til noen som helst krav ovenfor BASF.
 5. BASFs generelle salgsbetingelser endres ikke av nettstedet, dets innhold, materialer og informasjon, med mindre det er spesifikt angitt skriftlig.
 6. BASF kan uten ansvar overhodet og uten varsel, endre og/eller avbryte driften av hele eller deler av dette nettstedet, etter eget skjønn, og påtar seg intet ansvar for å oppdatere nettstedet.
 7. Lenker til tredjeparts nettsteder («hyperkoblinger») utgjør ikke en godkjenning av slike tredjeparts nettsteder av BASF, og BASF er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten av disse nettstedene eller innholdet. Bruk av lenker til disse nettstedene er på brukers eget ansvar.
 8. Eventuelle krav eller rettssaker knyttet til nettstedet eller dets bruk, skal styres og tolkes i samsvar med tysk lovgivning, unntatt ved lovkonflikter.

BASF COATINGS GMBH Online Databeskyttelsesregler

BASF COATINGS GMBH setter pris på at du har besøkt nettstedet vårt og takker for din interesse for selskapet vårt.

Hos BASF COATINGS GMBH har databeskyttelse høyeste prioritet. Dette dokumentet er ment å gi deg informasjon om hvordan vi følger regelverker for databeskyttelse hos BASF COATINGS GMBH og hvordan vi samler informasjonen mens du surfer på nettstedet vårt og hvordan denne informasjonen brukes. Først og fremst: Dine personlige data brukes kun av oss i de følgende situasjonene og vil ikke brukes på andre måter uten din eksplisitte tillatelse.

Innsamling av data

Når du besøker BASF COATINGS GMBH-nettsiden (www.glasurit.com) samles generell informasjon automatisk (med andre ord, ikke ved at du registrerer deg), men disse dataene lagres ikke som personlig relaterte data. Webservere som brukes, lagrer følgende data som standard:

 • Navnet på din internettleverandør
 • Nettstedet du kom fra da du besøkte oss
 • Nettstedene du besøker mens du er hos oss
 • Din IP-adresse

Denne informasjonen analyseres i anonym form. Den brukes kun med det formål å forbedre utseende, innholdet og funksjonaliteten på nettstedet vårt. Hvor data sendes til eksterne serviceleverandører, har vi gjennomført tekniske og organisatoriske foranstaltninger for å sikre at databeskyttelsesreglene overholdes.

Innsamling og behandling av personlige data​

Utover denne bruken, vil personlige data bare samles når du gir oss dette i forbindelse med f.eks. registrering, utfylling av skjemaer eller sender e-poster, og under bestilling av produkter eller tjenester, henvendelser eller forespørsler om materialer.

Dine personlige data forblir i vårt selskap og vår leverandør, og vil ikke gjøres tilgjengelig til ikke-autoriserte tredjeparter i noen form av oss eller av personer som er instruert av oss.

Dataoppbevaring​

Vi lagrer personlige data så lenge som det er nødvendig for å utføre en tjeneste som du har bedt om eller for noe som du har gitt oss tillatelse til, forutsatt at ingen juridiske vilkår forhindrer dette, som dataoppbevaringsperioder som kreves av handels- og skattelovgivning.

BASF etablerer tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte informasjon som du har gjort tilgjengelig mot å bli manipulert utilsiktet eller forsettlig, tapt, ødelagt eller åpnet av ikke-autoriserte personer. Der hvor personlige data samles og behandles, vil informasjonen overføres i kryptert form for å forhindre tredjeparters misbruk av dataene. Våre sikkerhetstiltak måles kontinuerlig og revideres i forhold til nyeste teknologi.

Retten til å få og korrigere informasjon​

Du har rett til å sjekke alle data relatert til din person som er lagret hos oss og informere oss hvis de etter din mening er utdaterte eller feilaktige. Du kan informere oss ved å sende en e-post til e-postadressen som står på nettstedet eller til personen som har ansvaret for databehandling (se relevante kontaktdata nedenfor).

Informasjonskapsler​

Våre bedriftsnettsteder bruker kun informasjonskapsler på noen områder av nettstedet, hvis de er nødvendig for en applikasjon eller tjeneste som vi tilbyr.

Kontakt​

Hvis du har spørsmål eller forslag, kan du kontakte databeskyttelsesrepresentanten hos BASF COATINGS GMBH. Internetts kontinuerlige utvikling gjør det nødvendig å justere våre databeskyttelsesregler fra tid til annen. Vi forbeholder oss retten til å implementere passende rettelser til enhver tid.

Ansvarlig for databeskyttelse hos BASF COATINGS GMBH:​

Wolfgang Lange
BASF Coatings GmbH
EC/BFC
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Tyskland
Tel.: +49 (0) 2501-14-3460
Faks: +49 (0) 2501-14-713460