Skip to main content

Nieuws

Nederlandse schadeherstelbedrijven besparen met nieuwe ‘Glasurit Eco Balance’ productlijn tot nu toe ruim 15.000 kg CO2

Eerste stappen gezet richting duurzamer schadeherstel

Nederlandse schadeherstelbedrijven hebben in 2018 – door te kiezen voor de ‘Glasurit Eco Balance’ productlijn die begin vorig jaar werd geïntroduceerd op de Nederlandse markt – gezamenlijk 15.337,87 kg CO2 bespaard. Bovendien hebben inmiddels 29 Nederlandse bedrijven het Glasurit Eco Balance certificaat mogen ontvangen, wat betekent dat zij bij reparaties waar mogelijk duurzame producten gebruiken. Glasurit ziet deze cijfers als een eerste positieve stap richting een betere bescherming van het milieu. De lakleverancier zal zich blijven inspannen om deze eerste resultaten in de toekomst verder te laten groeien. Inmiddels werken niet alleen in Nederland, maar ook in verschillende andere Europese landen schadeherstelbedrijven met de Glasurit Eco Balance producten.

Daniel Bauwens, Managing Director Benelux BASF Coatings Services: ‘’Deze eerste resultaten maken ons trots. Het geeft aan dat we op de juiste weg zitten en dat de schadeherstelmarkt bereid is om samen met ons daadwerkelijk een actieve bijdrage te leveren aan milieu- en klimaatbescherming. We verwachten en hopen dan ook dat in de toekomst steeds meer schadeherstelbedrijven zich achter dit initiatief zullen scharen.’’

De Glasurit Eco Balance productlijn helpt fossiele brandstoffen en CO2 te besparen. Om waardevolle natuurlijke hulpbronnen te ontzien, gebruikt BASF bij de productie van de basisproducten hernieuwbare grondstoffen zoals bionafta of biogas uit organisch afval of plantaardige oliën in combinatie met fossiele brandstoffen. Vervolgens wordt het percentage hernieuwbare grondstoffen via de ‘biomassa balans’ methode rekenkundig toegewezen aan onder andere de nieuwe Glasurit Eco Balance productlijn, op grond van een door TÜV SÜD gecertificeerde procedure. Volgens dit calculatiemodel kan 100 procent van de fossiele grondstoffen worden vervangen door hernieuwbare. Hiermee leveren Glasurit en de schadeherstelbedrijven die de nieuwe productlijn gebruiken een duurzame bijdrage op het gebied van milieu- en klimaatbescherming. Ook biedt het aan schadeherstelbedrijven de mogelijkheid om onderscheidend te zijn ten opzichte van de concurrentie. Consumenten en werkaanbieders kunnen immers bij schadeherstel bewust kiezen voor een schadeherstelbedrijf dat bij reparatie duurzame producten gebruikt.

Voor meer informatie over Glasurit Eco Balance kunt u terecht op www.ecobalance.glasurit.com.