Skip to main content

Nieuws

Glasurit kijkt terug op reeks inspirerende ColorMotion regioavonden

Glasurit heeft in september en oktober 2018 op verschillende plaatsen in Nederland ‘ColorMotion regioavonden’ georganiseerd. In totaal vonden er drie avonden plaats: eerst één in West-Nederland, daarna volgde Noord-Nederland en afsluitend was Zuid-Nederland aan de beurt. Tijdens de goed bezochte avonden, die Glasurit regelmatig organiseert voor leden van klantennetwerk ColorMotion, stond dit keer het thema ‘Duurzaamheid’ centraal. Dit onderwerp bleek bij veel ondernemers te leven. In totaal hebben ruim zestig deelnemers de avonden bezocht. Het ColorMotion netwerk heeft als doel leden succesvoller te maken en door regelmatig dit soort bijeenkomsten te organiseren, stimuleert Glasurit de aangesloten schadeherstelbedrijven om met elkaar te netwerken, informatie uit te wisselen en kennis te delen met elkaar.

Passend bij het ColorMotion motto ‘Meet, learn, win’ deden ColorMotion leden tijdens de avonden veel inspiratie op over duurzaamheid en wisselde de groep met elkaar van gedachten over hoe schadeherstelbedrijven duurzaam kunnen ondernemen en welke maatregelen zij in hun bedrijf kunnen nemen op dit vlak. Ook was er aandacht voor de nieuwe Glasurit Eco Balance autoreparatielakproducten, waarmee schadeherstelbedrijven zélf op concrete wijze hun steentje kunnen bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot (zie verder de website ecobalance.glasurit.com/nl/). Daarnaast liet Glasurit de bezoekers op een duurzame manier oefenen met autospuiten, namelijk door iedereen virtueel te laten spuiten met een VR-bril en -spuitpistool.

De regioavonden vonden achtereenvolgens plaats bij Westland Autoschade (De Lier), Green Planet (Pesse) en Autoschade Leo Brans (Erp). De eerste avond bij Westland Autoschade was speciaal aangezien dit bedrijf wordt gezien als het duurzaamste schadeherstelbedrijf van Nederland omdat ze geen gasaansluiting hebben en in de spuitcabine gebruikmaken van een speciale recirculatieregeling. Tijdens de laatste avond werd door Autoschade Leo Brans uitgebreid stilgestaan bij het belang van en de mogelijkheden voor duurzame inzetbaarheid van personeel. Na de regioavonden gingen de aanwezige ondernemers naar huis boordevol nieuwe informatie, concrete ideeën en inspiratie op het gebied van duurzaam ondernemen.

9 oktober 2018: ColorMotion regioavond bij Autoschade Leo Brans

27 september 2018: ColorMotion regioavond bij Green Planet

20 september 2018: ColorMotion regioavond bij Westland Autoschade