Skip to main content

Gezondheid en veiligheid bij schadeherstelwerkzaamheden

Voorschriften voor veilige werkprocedures

In een schadeherstelbedrijf zijn gezondheid en veiligheid een belangrijke verantwoordelijkheid. De specifieke omgeving maakt een risicobeoordeling voor de medewerkers noodzakelijk. Bovendien schrijft onder andere de Arbowet dit voor.

In het volgende gedeelte leggen we uit wat dit inhoudt en waar u op moet letten. De wet kent een aantal regelingen en verordeningen waarin de veiligheid op de werkplek en het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen aan bod komen.

Belangrijke documenten en tools zijn onder andere:

 • Risico Inventarisatie en -Evaluatie.
 • Veiligheidsinformatiebladen.
 • Bedieningsinstructies.
 • Instructies.

– om er een paar te noemen. Deze documenten en tools worden in verschillende wetten en regelingen beschreven. Ze vormen een belangrijke basis die u een eerste overzicht bieden.

Door alle regels in acht te nemen weet u zeker dat uw medewerkers hun dagelijkse werk in het schadeherstelbedrijf veilig kunnen doen. Daarnaast moet u werken met veiligheidsinstructies om de bewustwording met betrekking tot gezondheid en veiligheid onder uw medewerkers te vergroten en te stimuleren.

CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD

Risico Inventarisatie en -Evaluatie in overeenstemming met hoofdstuk 2, artikel 5 van de Nederlandse Arbowet

De werkgever moet ervoor zorgen dat een Risico Inventarisatie en -Evaluatie wordt uitgevoerd volgens hoofdstuk 2, artikel 5 van de Nederlandse Arbowet. De werkgever moet beleid opstellen op basis van deze Risico Inventarisatie.

Aan de hand van de Inventarisatie en Evaluatie dienen werkzaamheden en processen dusdanig te worden ingericht dat goede arbeidsomstandigheden nagestreefd worden en dat onveilige situaties en ongevallen voorkomen dienen te worden. Dit Arbobeleid kan in een compleet bedrijfsnoodplan vastgelegd worden waarbij de Consultancy afdeling u kan ondersteunen. In het bedrijfsnoodplan komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Het plan moeten worden opgesteld in een opmaak en taal die alle medewerkers kunnen begrijpen.
 • Het plan moet toegankelijk zijn voor de medewerkers.
 • Het plan moet informatie geven over de gevaarlijke stoffen die op de werkplek aanwezig zijn of daar kunnen ontstaan.
 • Het plan moet de gevaarlijke stoffen benoemen, labelen en mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico's vermelden.
 • Het plan moet informatie geven over voorzorgsmaatregelen en andere maatregelen die medewerkers moeten nemen voor hun eigen veiligheid en die van anderen.
 • Het plan moet informatie geven over maatregelen en preventieve acties die moeten worden genomen voor/tijdens bedrijfsstoringen, ongevallen en noodgevallen.
 • Het plan moet hygiënevoorschriften bevatten.
 • Het plan moet informatie geven over het dragen en gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermende kleding.

Werkinstructies moeten op een geschikte plaats zichtbaar/leesbaar zijn en medewerkers moeten op basis van deze instructies jaarlijks worden getraind.

De inhoud van de het beleidsplan moet schriftelijk worden vastgelegd en met een handtekening worden bekrachtigd. Daarnaast moet worden gewaarborgd dat de medewerkers toegang hebben tot de veiligheidsinformatiebladen van de producten die worden gebruikt.

Ook moet worden nagegaan of de vorming van een explosieve atmosfeer mogelijk is.

CONTENTBILD
Contentbild
CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD