Skip to main content

Vaststelling soort lakbeschadiging

Alle informatie over DE DOORSCHUURMETHODE

De doorschuurmethode

De doorschuurmethode vormt een eenvoudig hulpmiddel om op een bepaalde plek de soort schade en de noodzakelijke herstelmaatregelen beter vast te kunnen stellen. Tijdens het schuren worden de verschillende lagen zichtbaar waaruit de lak is opgebouwd. Met deze methode kunnen achteraf conclusies worden getrokken over de toegepaste materialen, de opbouw, bij benadering de laagdikte van de afzonderlijke producten en lakfouten. Er wordt op de beschadigde plek tot op het blanke metaal doorgeschuurd. Dit kan gebeuren met P240 schuurpapier. Tot slot moet er met een zo fijn mogelijk schuurpapier verder geschuurd worden (bijvoorbeeld P600 nat). Om de overgang tussen de verschillende laklagen en toegepaste schuurmethode te kunnen beoordelen, kan de doorgeschuurde plek gepoetst worden.

Durchschliffmethode
Durchschliffmethode

Bei welchen Lackschäden ist die Methode anwendbar?

Met behulp van deze methode kunnen onder andere de volgende lakbeschadigingen worden onderzocht:

 • Blaasvorming (zie ook “Blaasvorming”).
  Blaasjes zijn te herkennen als puntjes met een afwijkende kleur in de onderliggende laag, aangezien de aflak op deze plaats wat omhoog gekomen is.
 • Barsten (zie ook “Barsten”)
  Tijdens het doorschuren kan worden bepaald hoe diep de barst is. Een extra hulpmiddel is het contrast met schuurcontrole lak of met de inkt die vóór het schuren wordt aangebracht (product op de barst druppelen en laten opdrogen).
 • Kookblaasjes (zie ook “Kookblaasjes”)
  Deze beschadiging wordt vaak verward met insluiting van vuildeeltjes en is niet altijd duidelijk te herkennen. Kookblaasjes zijn herkenbaar aan holten in de desbetreffende laag.
 • Kratervorming (zie ook “Kratervorming”)
  Kraters zijn afgevlakte putjes in de lak die in de oude laklaag of aan het oppervlak van de nieuwe laklaag zijn ontstaan of duiden op een verkeerde vernetting van de ondergrond.
 • Pinholes (zie ook “Pinholes”)
  Pinholes vinden hun oorsprong in beschadigingen zoals kookblaasjes of poriën in de ondergrond.
 • Schuursporen/wegzakken: Schuursporen zijn te herkennen aan met lak gevulde lijnen in de geschuurde laag. Aan de hand van de doorgeschuurde plek kan achteraf worden vastgesteld welke schuurmethode eerder werd toegepast (handmatig, excentrisch, etc.).
 • Aantal oude laklagen: Bij het doorschuren worden de oude laklagen zoals de jaarringen van een boom blootgelegd. Zo kan bijvoorbeeld worden vastgesteld hoe vaak de auto al werd gerepareerd en of bij een volgende laklaag het gevaar van overmatige laagdikte aanwezig is.