Skip to main content

Temperatuurtabel

De temperatuur maakt het verschil

WELKE VERHARDER EN VERDUNNER MOETEN WORDEN GEBRUIKT BIJ 2K-PUR-AFLAK EN BLANKE LAK?
De temperatuurtabel geeft in een duidelijk en eenvoudig overzicht weer welk product geschikt is voor gebruik bij een bepaalde temperatuur.

De samenstelling van het materiaal (verharder en verdunner) kan afhankelijk van de temperatuur en de grootte van het object variëren. De verharders en verdunners die bij de verschillende temperaturen worden gegeven, gelden voor een hele overspuiter. Bij deelreparaties kan het beste de temperatuur worden aangehouden die er direct onder ligt. Neem a.u.b. de geldige technische informatie in acht!

Temparaturtabelle