Skip to main content

Pinholes

Omschrijving

Kleine gaatjes in de lak als gevolg van opengeschuurde kookblaasjes in de ondergrond.

Nadelstichstörungen

Oorzaken

Kookblaasjes in de (oude) lak.

Nadelstichstörungen
500 x uitvergroot

Preventie

Kookblaasjes helemaal wegschuren of dicht plamuren.

Herstel

Pinholes kunnen alleen worden verholpen door de desbetreffende plekken uit te schuren of met plamuur te behandelen.