Skip to main content

Kookblaasjes

Omschrijving

Op blaasjes lijkende oneffenheden van het lakoppervlak als gevolg van door de laklaag ingesloten oplosmiddelen.

Kocher

Oorzaken

 1. Te dikke laklagen.
 2. Te snelle verharder of verdunner.
 3. Te korte uitdamptijden tussen het aanbrengen van de verschillende laklagen.
 4. Te lange uitdamptijden alvorens het drogen met een cabine of infraroodapparatuur.
 5. Te weinig afstand bewaard bij infrarooddroging, met een te hoge temperatuur als gevolg.
 6. Te korte uitdamptijden tussen het aanbrengen van de verschillende lagen bij nat-in-nat verwerking.

 

Kocher
Dwarsdoorsnede van een laklaag met kookblaasjes, 200 x uitvergroot
Kocher
Kookblaasjes in de blanke lak, 100 x uitvergroot
Kocher
Kookblaasjes in het lakoppervlak

Preventie

 1. Voorgeschreven laagdikten aanhouden.
 2. De op de desbetreffende temperatuur afgestemde verharder en verdunner gebruiken (zie de temperatuurtabel).
 3. De voorgeschreven uitdamptijden aanhouden.
 4. Bij Glasurit producten is er geen extra uitdamptijd nodig voor cabinedroging.
 5. Bij doorharding met infrarood de aanbevolen afstand en intensiteit aanhouden.
 6. Aanbevolen laagdikten en uitdamptijden aanhouden.

 

Herstel

Bij beschadiging van het lakoppervlak door kookblaasjes moet de lak tot op de ‘gezonde’ laag worden afgeschuurd. Daarna moet de plek met de geschikte grondmaterialen en / of aflak opnieuw worden behandeld. Als de kookblaasjes in de lak niet volledig worden weggeschuurd, kunnen er in een volgende laklaag ‘pinholes’ ontstaan (zie ‘Pinholes’).