Skip to main content

Overzicht van de technische opleidingen

Wenst u een technische opleiding te volgen?

Onderstaand vindt u het overzicht van de opleidingen die wij momenteel aanbieden.

Kleurstage

Doelstelling van de training is hetsnel kunnen vinden van de juiste tint. Werken met Photospectrometer en andere kleurhulpmiddelen. Het correct leren aftinten van de gemengde kleur wordt gevolgd door het toepassen van spuittechnieken.

Naar de informatiefiche

Bijspuiten 3 lagen

Op één dag wordt het 3-laagssysteem zowel theoretisch als praktisch behandeld. Zowel spuiten als uitnevelen van 3 laags systemen kennen na deze dag geen geheimen meer voor u.

Naar de informatiefiche

Ratio Aqua

Op één dag wordt specifieke informatie, die het gebruik van Glasurit watergedragen basislak met zich mee brengt, in een puur praktijkgericht programma behandeld. De training bestaat uitdaadwerkelijk zelfstandig werken met de producten.

Naar de informatiefiche

Spot Repair

Voor het plaatselijk herstellen van kleine beschadigingen is specifieke training noodzakelijk. Daarom wordt door een Glasurit Spot Repair trainer het werkproces zowel théoretisch als in de praktijk gegeven, dit zowel in donkere- als kritische kleuren.

Naar de informatiefiche

Voorbereiding voor beginners

In één dag wordt het complete voorbereidingstraject onder de loep genomen.Alle processtappen vanaf de eerste reiniging tot en met het klaarmaken om te spuiten worden nauwkeurig behandeld.

Na deze training kennen de Glasurit reinigers, ontvetters, plamuren, primers, grondverven en bijhorende werksystemen geen geheim meer voor u.

Naar de informatiefiche

Day Repair

In één dag krijgt u een gedetailleerd overzicht van het “Day Repair werkproces”, hoe kunt u kleine cosmetische herstellingen efficienter gaan herstellen en zo uw doorlooptijd aanzienlijk verkorten.

Naar de informatiefiche