Skip to main content

Oplosmiddeltest

Informatie en tips voor het uitvoeren van de oplosmiddelresistentest

Wij raden aan om vóór het aanbrengen van een laag reparatielak eerst een oplosmiddeltest uit te voeren op een doorgeschuurde plek. Met behulp van deze methode kunnen eventueel aanwezige oplosmiddelgevoelige lagen worden geïdentificeerd.

Oplosmiddelgevoelige lagen kunnen bestaan uit:

  • TPA-lak, - nitrocellulose lak,
  • niet-uitgeharde synthetische lakken,
  • zwelbare fabriekslakken,
  • eerder gespoten, niet doorgeharde reparatielak

Werkwijze:

Een na het schuren ontstane doorgeschuurde plek inwrijven met een lap die gedrenkt is in de verdunner 352-50 of -91 van Glasurit.

Wanneer een van de blootgelegde lagen opzwelt, wordt opgelost of gaat kleven, is de laag gevoelig voor oplosmiddelen.

Tips & trucs

Bij herstel van dergelijke lagen moet op het volgende worden gelet:

  • fijner en verder in verloop uitschuren.
  • randen niet met polyesterplamuur behandelen (blanke metaalrand zichtbaar laten).
  • zowel de fillers als de aflakken in dunne spuitgangen opbrengen en langere tussentijdse uitdamptijden aanhouden.
  • geen nat-in-nat filler gebruiken.
  • droging met infrarood-apparatuur toepassen (niet bij TPA-lakken!). - geschikte lakprocédé volgen.
  • als blijkt, dat bepaalde lagen extreem oplosmiddelgevoelig zijn, moeten die voor een reparatie worden verwijderd.