Skip to main content

Nieuws

BASF Coatings Services NV neemt extra maatregelen omtrent coronavirus (COVID-19)

Beste relatie,

Allereerst gaan onze gedachten uit naar iedereen die slachtoffer is van de wereldwijde coronacrisis waarin we ons momenteel bevinden. We doen alles in onze macht om de potentiele impact van het virus op onze medewerkers, klanten, leveranciers en andere stakeholders zo veel mogelijk te beperken.

Daarom hebben we verschillende maatregelen genomen om enerzijds de verspreiding van het virus te beperken op onze sites in Bornem en Battice en anderzijds wel nog steeds de gebruikelijke dienstverlening te verzekeren voor klanten die vandaag nog operationeel zijn. Zo werken al onze medewerkers (indien hun job het toelaat) momenteel van thuis uit, en blijven zij dus bereikbaar voor vragen.

We volgen de situatie op de voet en plegen op dagelijkse basis overleg met ons moederbedrijf om veranderingen omtrent de huidige situatie en maatregelen tijdig te kunnen communiceren via onze verschillende kanalen.

Anderzijds volgen we uiteraard de richtlijnen van de lokale overheid omtrent COVID-19.
Zo namen we alvast volgende maatregelen:

  • In ons distributiecentrum en in de kleurmakerij in Bornem werken de medewerkers zoals gebruikelijk, momenteel in shifts, tot nader order.
  • Het Customer Service Center alsook onze technische Hotline blijft bereikbaar via telefoon en e-mail tot nader order.
  • Onze buitendienstmedewerkers schrappen klantbezoeken tot nader order en nemen in plaats daarvan enkel nog telefonisch of e-mail contact op met klanten.
  • Collega’s uit andere afdelingen werken zoveel mogelijk van thuis uit en beperken bezoek aan de vestigingen in Bornem en Battice.
  • Collega’s die momenteel nog op de site werken, houden steeds 2 meter afstand van andere personen en houden zich aan alle opgelegde hygiënevoorschriften.
  • Alle technische trainingen en andere opleidingen zijn tot nader order opgeschort.
  • Geplande bezoeken aan onze sites worden voorlopig geschrapt voor externen.
  • Onze transporteur Van Der Velde zal voorlopig uw bestellingen afleveren tot aan uw deur. U dient bovendien niet meer schriftelijk af te tekenen voor ontvangst.

Verder geldt voor het plaatsen van bestellingen: uitsluitend wanneer u uw bestellingen vóór 12.00 uur plaatst, kunnen wij het bezorgmoment voor de volgende dag blijven handhaven.

We stellen de veiligheid van onze medewerkers en klanten uiteraard steeds voorop bij het nemen van eventuele verdere maatregelen.

Hoogachtend,

Management Team BASF Coatings Services NV