Skip to main content

Metamerie

Omschrijving

Metamerie wil zeggen dat twee laklagen er bijvoorbeeld bij daglicht hetzelfde uitzien, maar bij kunstlicht (zoals in een garage of bij straatverlichting) van kleur verschillen.

Oorzaken

Als we de aspecten van de kleurwaarneming door de mens even buiten beschouwing laten, kunnen de volgende oorzaken voor metamerie worden gegeven:

  1. De samenstelling van de pigmenten of basiskleuren van de reparatielak stemt niet overeen met de pigmentsamenstelling van de oorspronkelijke lak. 
  2. Het mengen van een onbekende kleur (geen mengformule beschikbaar) zonder dat de kleur bij verschillende soorten licht wordt gecontroleerd. 
  3. Het bijtinten van een bekende kleur zonder echter de gegevens uit de bijtinttabel te gebruiken, zodat bij het mengen basiskleuren worden gebruikt die niet in de mengformule voorkomen.

Preventie

Metamerie kan bij onbekende kleuren alleen via kleurmeting worden voorkomen. Bij bekende kleuren (mengformule is bekend) moet de kleur bij verschillende soorten licht worden gecontroleerd. De kleur moet met basiskleuren uit de mengformule en/of volgens de bijtinttabel worden samengesteld.

Herstel

Een geringe mate van metamerie kan worden opgelost door een groot oppervlak bij te spuiten. Bij ernstige metamerie moet de kleur opnieuw worden gemengd of via kleurmeting opnieuw worden bepaald.