Skip to main content

Kookblaasjes

OMSCHRIJVING

Op blaasjes lijkende oneffenheden op het lakoppervlak als gevolg van oplosmiddelen die in de laklaag zijn ingesloten.

Kocher

OORZAKEN

 1. Te dikke laklagen. 
 2. Te korte verharder of verdunner. 
 3. Te korte uitdamptijden tussen het aanbrengen van de verschillende laklagen. 
 4. Te lange uitdamptijden vóór het drogen in een cabine of met infrarood-apparatuur. 
 5. Te weinig afstand bewaard bij droging met infrarood-apparatuur, waardoor te hoge temperaturen ontstonden. 
 6. Te korte uitdamptijden tussen het aanbrengen van de verschillende lagen bij nat-in-nat verwerking.

 

Kocher
Dwarsdoorsnede van een laklaag met kookblaasjes, 200 x uitvergroot
Kocher
Kookblaasjes in de blanke lak, 100 x uitvergroot
Kocher
Kookblaasjes in het lakoppervlak

PREVENTIE

 1. Voorgeschreven laagdikten aanhouden. 
 2. De op de desbetreffende temperatuur afgestemde verharder en verdunner gebruiken (zie de temperatuurtabel). 
 3. De voorgeschreven uitdamptijden aanhouden. 
 4. Bij producten van Glasurit is er geen extra uitdamptijd nodig voor cabinedroging. 
 5. Bij doorharding met infrarood-apparatuur de aanbevolen afstand en intensiteit aanhouden.
 6. Aanbevolen laagdikten en uitdamptijden aanhouden.

 

HERSTEL

Bij beschadiging van het lakoppervlak door kookblaasjes moet de lak tot op de "gezonde" laag worden afgeschuurd. Daarna moet de plek met de geschikte grondmaterialen en/of aflak opnieuw worden behandeld. Als de kookblaasjes in de lak niet volledig worden weggeschuurd, kunnen er in een volgende laklaag "pinholes" ontstaan (zie lakbeschadiging "Pinholes").