Skip to main content

ATEX

Principe:

Werken uw arbeiders met verdunningsmiddelen, oplosmiddelen,... ? Dan zijn ze blootgesteld aan risico’s die gepaard gaan met explosieve omgevingen. U bent bijgevolg onderworpen aan de Europese ATEX-richtlijnen (‘Ontploffingsgevaar). Deze wetgeving is verplicht sinds 2006.

Doelstellingen:

Door het ATEX-rapport kunnen de maatregelen worden opgelijst, die er in uw onderneming getroffen moeten worden om de ontploffingsrisico’s te vermijden of te beperken. Dit gebeurt door een bureau dat gespecialiseerd is in dit type van ATEX-analyse.

Beschrijving:

  • Controle van de risicozones: spuitcabine, laboratorium, opslag van producten
  • Opstellen van een zoneringsplan
  • Opstelling van het Explosieveiligheidsdocument (EVD): lijst van te implementeren verbeteringen.