Vastuunvapautuslauseke

ABS_ITA

Vastuunvapautuslauseke

YLEISTÄ TIETOA

Tämän sivuston ylläpidosta vastaa BASF, ja kaikki siihen liittyvät oikeudet omistaa ja pidättää itsellään BASF.

SISÄLTÖÄ KOSKEVA VASTUU

Sivuston sisältö on laadittu erittäin huolellisesti. BASF ei voi kuitenkaan taata tietojen tarkkuutta, täydellisyyttä, luotettavuutta, käytettävyyttä tai ajankohtaisuutta. Sen vuoksi käyttäjän vastuulla on tarkastaa tai pyytää muuta tahoa tarkastamaan ammattitaitoisesti, että sisältö sopii aiottuun käyttötarkoitukseen.

BASF on vastuussa verkkosivustolla olevasta omasta sisällöstään yleisten lakimääräystenmukaisesti. BASF ei ole kuitenkaan velvollinen seuraamaan välitettyjä tai tallennettuja kolmannen osapuolen tietoja tai tutkimaan laittomaan toimintaan viittaavia olosuhteita. Sillä on kuitenkin velvollisuus poistaa tiedot tai estää niiden käyttö yleisten lakimääräysten mukaisesti. Vastuu alkaa kuitenkin vasta siitä päivästä, jona tällainen rike tulee tietoomme. BASF poistaa tiedot heti, kun se saa ilmoituksen rikkeestä.

Tämä verkkosivusto ja kaikki tuotetiedot (jäljempänä "Tuotetiedot" tai "Tuotesisältö") tarjotaan "sellaisen kuin se on" ja lain sallimassa laajuudessa ilman mitään (suora tai epäsuora) takuuta, sitoumusta tai vastuuta. Tahallisia rikkeitä lukuun ottamatta BASF ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden tietojen käytöstä tai liittyvät näiden tietojen käyttöön. BASF ei ole kuitenkaan vastuussa mistään epäsuorista, oheis- tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden tietojen käytöstä tai liittyvät näiden tietojen käyttöön.

LINKKEJÄ KOSKEVA VASTUU

Tällä verkkosivustolla oleva sisältö sisältää myös linkkejä ulkoisille verkkosivustoille, jotka eivät ole BASF:n ylläpitämiä. Sen vuoksi BASF ei vastaa niiden sisällöstä. Kyseisten ulkoisen verkkosivustojen tarjoaja tai ylläpitäjä on aina vastuussa niiden sisällöstä. Linkitetyt verkkosivustot tarkastetaan linkittämisen yhteydessä lakimääräysten mahdollisten rikkomusten varalta. Laitonta sisältöä ei hyväksytä. Linkitettyjen sivustojen jatkuva valvonta ei ole perusteltua ilman konkreettista todistetta rikkomuksesta. BASF poistaa linkit heti, kun se saa ilmoituksen tällaisesta rikkeestä. BASF ei ole myöskään vastuussa sivustojen ja niiden sisällön saatavuudesta.

TEKIJÄNOIKEUSLAKI

Tällä sivustolla olevat BASF:n laatimat sisällöt ja työt ovat tekijänoikeuslain alaisia. Kaikki tekijänoikeuslain vastainen kopiointi, käsittely, jakaminen tai muu käyttö edellyttää BASF:n kirjallista lupaa. Jos sisältö ei ole BASF:n luoma, tekijänoikeudet omistaa kolmas osapuoli, ja se on huomioitava. Kyseisen sisällön tekijänoikeudet on merkitty kolmannen osapuolen omistamiksi. Jos käyttäjä havaitsee tekijänoikeuksien rikkomista, BASF pyytää ilmoittamaan siitä. BASF poistaa tiedot heti, kun se saa ilmoituksen rikkeestä.

TUOTETIEDOT

TIEDOT JA ASIAKIRJAT KOLMANSILTA OSAPUOLILTA

Jos käyttäjille tarjottavat Tuotetiedot perustuvat jonkin kolmannen osapuolen tietoihin, tietojen viimeisimmän päivityspäivän voi tarkastaa teknisestä käyttötiedotteesta.

Vaikka BASF on tehnyt parhaansa taatakseen kolmansien osapuolten tietojen tarkkuuden, täydellisyyden, luotettavuuden, ajankohtaisuuden ja käytettävyyden, se ei vastaa niistä lakimääräysten sallimissa rajoissa.

BASF:N TIEDOT JA ASIAKIRJAT

BASF:in tuotteita koskevat tiedot perustuvat BASF:n nykyisiin tietoihin ja kokemukseen, ja ne täyttävät viranomaisten asettamat vaatimukset. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei käyttäjän tarvitse itse tehdä tutkimuksia ja testauksia, sillä tuotteen käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavia tekijöitä on lukuisia. Koska tuotteiden varastointi ja käyttö ei ole BASF:n hallinnassa, se ei voi ennustaa kaikkia olosuhteita eikä se sen vuoksi vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteiden virheellisestä varastoinnista tai käytöstä.

BASF ei ole testannut tuotteiden käyttöä muissa kuin tässä käyttöohjeessa kuvatuissa olosuhteissa. Tämä koskee etenkin käyttöä, joihin tarvitaan viranomaisen lupa tai lisenssi ja joka ei ole BASF:n suosittelemaa. Sen vuoksi BASF ei vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat tällaisesta käytöstä.

Useat, etenkin paikalliset ja alueelliset ympäristötekijät voivat vaikuttaa tuotteen tehoon. Tällaisissa tilanteissa BASF tai BASF:n jälleenmyyjät eivät vastaa tuotteen käytöstä.

Tuotteen käyttäjän on noudatettava sovellettavaa omistusoikeutta sekä lakimääräyksiä ja asetuksia sekä tuotteen hyväksyntää koskevia vaatimuksia ja ohjeita. Tässä esitettyjä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

YLEISET MYYNTIEHDOT

Ellei nimenomaisesti toisin ole kirjallisesti ilmoitettu, BASF:in yleisiä myyntiehtoja ei muuteta tämän verkkosivuston, sen sisällön, materiaalien tai tietojen perusteella.

MUUTOKSET JA PÄIVITYKSET

BASF:illa on oikeus milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta muuttaa tätä sivustoa tai sen osaa ja/tai lopettaa niiden ylläpito milloin tahansa oman harkintansa mukaan, eikä sillä ole velvollisuutta päivittää tätä sivustoa.

LOPPUSÄÄNNÖKSET

Kaikki sivustoon tai sen käyttöön liittyvät vaatimukset tai kanteet käsitellään ja ratkaistaan Saksan lakien mukaisesti, lukuun ottamatta lainvalinnan periaatteita.

Löydämme yhdessä oikean ratkaisun yrityksellesi.

Löydä paikallinen Glasurit-edustajasi ja osta tarvitsemasi ensiluokkaiset tuotteet.