Skip to main content

Työterveys ja -turvallisuus korjausmaalauksessa

Työturvallisuusohjeet

Työterveys ja -turvallisuus ovat tärkeitä maalaamossa. Siellä työskentelevien riskit täytyy arvioida. Lisäksi tämä on lakisääteistä.

Seuraavassa kohdassa kerrotaan, mitä tämä merkitsee ja mitä on pidettävä mielessä. Työturvallisuutta ja vaarallisten aineiden käsittelemistä säädellään lainsäädännössä.

Tärkeitä asiakirjoja ja työkaluja:

 • RISKIENARVIOINNIT
 • KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET
 • KÄYTTÖOHJEET
 • OHJEET

– ja monia muita. Nämä asiakirjat ja työkalut on kuvattu lainsäädännössä ja asetuksissa. Niiden avulla saat yleiskatsauksen.

Ottamalla huomioon kaikki määräykset varmistat, että henkilöstösi pysyy turvassa, kun korikorjaamossa tehdään työtä. Lisäksi henkilöstön työterveys- ja turvallisuustietoisuutta on vahvistettava turvallisuusohjeiden avulla.

CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD

Riskien arvioiminen lainsäädännössä vaadittavalla tavalla

Työnantajan on varmistettava, että riskit on arvioitu työturvallisuuslainsäädännössä edellytettävällä tavalla. Työnantajan on laadittava riskienarviointiin perustuvat asianmukaiset käyttöohjeet.

Käyttöohjeiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • Ne on laadittava käyttäen muotoa ja kieltä, jonka työntekijät ymmärtävät.
 • Niiden tulee olla työntekijöiden käytettävissä.
 • Niissä on annettava tietoja työpaikalla käytettävistä vaarallisista aineista.
 • Niissä on nimettävä vaaralliset aineet sekä kuvattava niiden merkinnät ja mahdolliset terveys- ja turvallisuusvaarat.
 • Niissä on kerrottava varo- ja turvatoimista, joihin työntekijöiden on ryhdyttävä itsensä ja muiden suojaamiseksi.
 • Niissä on kerrottava ennaltaehkäisystä ja toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä toimintahäiriön, onnettomuuden tai vaaratilanteen sattuessa.
 • Niiden on sisällettävä hygieniasäännökset.
 • Niissä on kerrottava henkilösuojaimien ja suojavaatetuksen käyttämisestä.

Käyttöohjeiden on oltava esillä asianmukaisessa paikassa. Henkilöstölle on annettava vuosittain ohjeisiin perustuvaa koulutusta.

CONTENTBILD
Contentbild
CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD

Työnantaja on erityisesti velvollinen antamaan seuraavat tiedot raskaana oleville naisille:

 • Mahdolliset äitiin ja lapseen kohdistuvat riskit
 • Käyttöä koskevat rajoitukset

Ohjeiden tulee olla kirjalliset. Ne on vahvistettava allekirjoituksella. Lisäksi on varmistettava, että käytettävien tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet ovat työntekijöiden käytettävissä.

Jos maalaamossa käytettävät tuotteet ovat syöpää tai perimän muutoksia aiheuttavia tai lisääntymiselle vaarallisia (ryhmä 1 tai 2), on ryhdyttävä tiettyihin erityistoimenpiteisiin. Lisäksi on arvioitava räjähdysalttiin ilmapiirin muodostuminen.

Events