Skip to main content

Koulutus ja seminaarit

Koulutusseminaarit – kohti menestystä

Jos haluat olla alasi paras, pidä taidot ajan tasalla jatkuvasti. Tämä koskee sekä maalivalmistajia että maalaamoita. Siksi koulutus on mielestämme erityisen tärkeää – sekä meille että asiakkaillemme.

Refinish Competence Center
Glasurit antaa maailmanlaajuisen koulutuskeskusten verkoston avulla mahdollisuuden oppia, harjoitella ja hioa taitoja, joita tarvitaan kun Glasuritin tuotteiden avulla harjoitetaan korjausmaalausammattia.
Koulutuskeskuksia kaikkialla maailmassa

Glasurit Educate
Glasurit tekee yhteistyötä eri puolilla maailmaa toimivien oppilaitosten kanssa auttamalla parantamaan koulutuksen tasoa ja kehittämällä automaalausteknikoita.
Glasurit Educate