Skip to main content

Informacje na temat wad powłok lakierowych

Poradnik techniczny

Wady lakieru mogą być wynikiem wielu różnych oddziaływań, począwszy od błędów w odbudowie powłoki po czynniki zewnętrzne. W niniejszym przewodniku po wadach powłok zebraliśmy te najczęściej występujące, które wyjaśniliśmy, podając ich definicje, przyczyny oraz wskazówki dotyczące sposobu uniknięcia (ZAPOBIEGANIE) i naprawy (NAPRAWA). Ekspertyzy dla ekspertów.