Skip to main content

Wady powłok: Poradnik techniczny

Poradnik techniczny

Wady powłok lakierniczych mogą powstawać pod wpływem różnych czynników, od błędów w aplikacji powłoki po czynniki zewnętrzne. W niniejszym przewodniku zebraliśmy najczęściej spotykane wady, podając ich opisy, przyczyny powstawania oraz sposoby unikania (ZAPOBIEGANIE) i naprawy (NAPRAWA). Ekspertyza dla ekspertów.